Oheisharjoittelu 1

Luistelua tukevia oheisharjoitteita

Osiossa syvennytään luistelun oheisharjoitteluun ja käydään läpi luisteluvoimaharjoittelun periodisoinnin, herkistelyn, harjoituskuorman säätämisen, levon ja lihashuollon merkitystä jääkiekkoilijalle.