Tietosuojaseloste

Tietpsuojaseloste

Tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR, voimassa 25.5.2018 lähtien; Suomen henkilötietolaki 1050/2018)) mukaisesti. Tietosuojaselosteemme ja sivuston käyttöehdot ovat aina julkaistuna ja päivitettynä verkkosivuillamme.

1. Rekisterinpitäjä

Luisteluvalmennus.fi/JP Skating Oy

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

JP Skating Oy
Arttu Pihlainen
info@luisteluvalmennus.fi
+358 40 5294183

3. Rekisterin nimi

JP Skating käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
– asiakassuhteen hoito ja asiakasviestintä
– asiakastietojen ja käyttäjätunnusten ylläpitäminen
– käyttäjien tunnistaminen ja asiakastapahtumien varmentaminen
– palveluiden tuottaminen ja toimittaminen
– laskutus
– analysointi ja tilastointi

5. Rekisterin tietosisältö

Palvelu edellyttää toimiakseen käyttäjätilin. Rekisteri sisältää käyttäjän rekisteröinnin yhteydessä antamat henkilön tunnistamiseen laskuttamiseen liittyvät perustiedot kuten. nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoitteen sekä mahdolliset luvat ja suostumukset.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan palvelun käytön yhteydessä ilmoittamat tiedot, jotka voidaan saada www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, silloin kun se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tietojen siirto Yhdysvaltoihin tapahtuu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen EU-U.S. Privacy Shield –sopimuksen asettamin ehdoin.

9. Rekisterin suojaus

Toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Vain rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.
Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on oikeus muutoksiin, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

12. Evästeet

Käytämme verkkopalvelussa evästeitä (cookies) kävijäliikenteen seuraamiseen sekä palvelun käytettävyyden ja toimivuuden parantamiseksi. Verkkopalvelussa on käytössä kolmannen osapuolen evästeet (Google Analytics) jotka keräävät anonyymia tietoja sivuston käytöstä, kuten kävijämääristä, sivunäytöistä, sivuilla vietetystä ajasta sekä mitä kautta kävijät tulevat sivuille. Evästeet eivät tallenna käyttäjiä koskevia henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää voi tunnistaa evästetiedoista.

Evästeiden käytön voi halutessaan kytkeä pois käytöstä internet-selaimen asetuksista, mutta evästeiden poiskytkeminen voi kuitenkin vaikuttaa verkkokauppojen asianmukaiseen toimintaan. Evästeiden käyttö on turvallista, eivätkä ne vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.